Quellen

"Notizen Alma Metzger"
Quelle durch: Robert E. MOMBERGER